O NÁS

Vznik firmy a její vývojové fáze

Personální obsazení firmy

Statutární orgány společnosti

Obory činnosti zapsané v obchodním rejstříku 


VZNIK FIRMY A JEJÍ VÝVOJOVÉ FÁZE

Galerie AVE (1990), AVE konsorcium (1991-92), AVE s.r.o. (1993-94), AVE architekt a.s. (od r. 1995)

Nezávislá společnost pro užité umění a architekturu "AVE" vznikla jako první soukromá galerie v Čechách v květnu roku 1990. Nedlouho poté duchovní otec myšlenky Akad. arch. Václav Šmolík společně s Ing. arch. Václavem Ulčem a Ing. Pavlem Gronichem zakládají architektonické studio AVE. Své postavení mezi projekčními firmami získává studio soutěžními návrhy např. České národní banky na Husově tř. (1.místo), domu Plzeňských pivovarů v Křižíkových sadech (1. místo), hotelu společnosti Recoop tour na místě bývalé městské nemocnice (ocenění)? Jednou z prvních významných realizací z tohoto období se stává rekonstruovaný dům na Mikulášském náměstí v Plzni - sídlo firmy DIOSS, následuje další realizovaná stavba, již mimo Plzeň, pobočka Komerční banky na Masarykově náměstí v Rokycanech. Základní pracovní tým studia v té době čítal 6 - 8 tvůrčích pracovníků, začala se utvářet síť profesních specialistů, které firma najímala dle potřeby dle typu a objemu zpracovávaných zakázek.

 

V roce 1993 nachází firma novou tvář, zejména co do formy organizace - vznikla společnost s ručením omezeným, vedení firmy posílilo obchodní článek - na postu provozního šéfa, manažera vystupuje Petr Holík, stabilizuje se počet výkonných architektů a projektantů (8 lidí), věkový průměr v této době nepřesahuje 30 let. Firma našla svoje sídlo v pronajatých prostorách ve vile na Nepomucké třídě. V této době vznikají projekty, ze kterých se rekrutují realizace, kterých si autoři cení i dnes s odstupem několika let - interiér rekonstruované České spořitelny ve Františkánské ulici, novostavba regionálního ředitelství České spořitelny v Divadelní ulici a razantní rekonstrukce obchodního domu TEP (bývalý Brouk a Babka) ve Smetanově ulici v Plzni. Kontakt s nejužší profesní špičkou v Čechách si architekti udržují účastí v mezinárodní architektonické soutěži na budovu Four Seasons Hotels and Resorts v pražské památkové rezervaci. Na konci tohoto období (1994) působí ve firmě americký architekt Martin Bardoun, je to on kdo přináší vize o počítačovém projektování, prostorových vizualizacích a tehdejší jedno počítačové pracoviště Ing. Gronicha (AutoCAD) je rozšířeno o další stanici.

 

Rok 1995 přináší změnu vlastnických poměrů ve společnosti a firma se transformuje na akciovou společnost. Zakladateli a jedinými akcionáři firmy se stávají Ing. arch. Václav Ulč, Akad. arch. Václav Šmolík, Ing. Jiří Pašek a Ing. Jiří Růžička. Do USA se vrací arch. Bardoun, do Londýna odchází projektovat Ing. Gronich - tyto dva odborníky nahrazuje Ing. Petr Šaněk, samostatný projektant, pokračovatel technického rozvoje firmy resp. počítačového vybavení, softwaru a jeho využití. Firma v té době zaměstnává 10 inženýrů a techniků, rozvinutá a ověřená je síť spolupracujících profesních projektantů, v rámci regionu se významně prosazuje a získává významné i prestižní zakázky - rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni (spolupráce s ateliéry Soukup a D - Projekt), projekty budov České spořitelny a.s. v Chebu (gen. projektant - Bohemiaplan spol. s r.o. Plzeň) a zejména Sdružený objekt radnice ÚMO Plzeň 2 - Slovany (1995 - 1996). Tento objekt, který byl zrealizován v letech 1998 - 99, byl vyhlášen Stavbou roku 1999. Firma se téměř pravidelně účastní soutěží architektonických - oba přihlášené návrhy AVE architekt a.s. na řešení Pavilonu ČR na EXPO 2000 v Hannoveru získaly zvláštní ocenění. Vítězství si architekti Šmolík a Ulč odnesli z veřejné celostátní architektonické soutěže na dostavbu Smetanovy ulice a přístavbu radnice ve Starém Plzenci...

 

Kromě těchto soutěží firma od roku 1994 pravidelně obesílá a předkládá své práce porotě vyhlašující každoročně počítačový - CAD - projekt roku. I v tomto směru drží AVE krok - 1. místo si odnáší v roce 1998 (Výchovně vzdělávací centrum Severočeských dolů a.s. na Klínovci) i v roce 2000, kdy uspěla zatím největší a nejzajímavější zakázka firmy - Rekonstrukce administrativní budovy akciové společnosti Glaverbel Czech v Teplicích. Kromě této zakázky se v posledním období tzn. na konci milenia zpracovávají tyto zajímavé projekty - Obytný soubor v Plzni na Sylváně a Centrální požární stanice Hasičského záchranného sboru v Plzni na Košutce. 

 

Od července 1996 sídlí AVE architekt a.s. ve svém objektu na vstupu do slovanských Chvojkových lomů. Kanceláře byly vybudovány v rámci první etapy realizace Architekt centra AVE, které bylo připravováno k realizaci již od roku 1994. V roce 2011 byl celý objekt kompletně zrekonstruován a dostavěn (rozšíření kancelářských prostor a nový restaurační provoz).

 

Další ocenění návrhů a realizací:
2003 - 1. místo ve veřejné architektonické soutěži - Dům Srdce u Zvonu v Plzni (autoři: Václav Ulč, Radek Dragoun, Eva Špelinová)
2003 - Stavba roku Plzeňského kraje a Cena Hanuše Zápala za architektonické dílo - Obchodně administrativní budova HANNAH Czech, a.s. Plzeň (autoři: Václav Ulč, Radek Dragoun)
2004 - Stavba roku Plzeňského kraje - Vývojové centrum Value Engineering Services s.r.o. Plzeň (autor Radek Dragoun)
2004 - nominace na titul Stavba roku 2004 - Oprava a rekonstrukce administrativní budovy Glaverbel Czech, a.s. v Teplicích (autor Václav Ulč)
2006 - Cena Hanuše Zápala za architektonické dílo na území města Plzně za období 1995 - 2005 - Centrální stanice hasičského záchranného sboru v Plzni (autoři: Radek Dragoun, Václav Ulč)

 


PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ FIRMY

2 architekti (Ing. arch. Ulč, Ing. arch. Eva Špelinová)
4 stavební inženýři (Ing. Jiří Pašek, Ing. Jiří Růžička, Ing. Petr Šaněk, Ing. Petr Šneberger)
1 stavební projektant (Radka Soukupová)
 

Ing. arch. Václav Ulč
předseda představenstva, ředitel firmy, architekt

: 1976 - 1980 - SPŠ stavební v Plzni
: 1981 - 1986 - ČVUT Praha - Fakulta architektury
: 1987 - 1991 - Stavoprojekt Plzeň
:  v AVE od r. 1991

 

Ing. Jiří Pašek
člen představenstva, projektant, manažer

: 1980 - 1984 - SPŠ stavební v Plzni
: 1985 - 1988 - ČVUT Praha - Fakulta stavební
: 1989 - 1992 - Vojenský projektový ústav Praha, atelier Plzeň
:  v AVE od r. 1992

 

Ing. Jiří Růžička
člen představenstva, projektant

: 1979 -1983 - SPŠ stavební v Plzni
: 1983 - 1987 - ČVUT Praha - Fakulta stavební
: 1988 - 1991 - Stavoprojekt Plzeň
:  v AVE od r. 1991

 

Ing. Petr Šaněk
projektant

: 1981 - 1985 - SPŠ v Praze
: 1985 - 1989 - ČVUT Praha - Fakulta stavební
: 1990 - 1992 - Konstruktiva Praha
: 1992 - 1994 - Ateliér RENO, s.r.o., Praha
:  v AVE od r. 1994
:  pracovní poměr ukončen v roce 2018

 

Ing. Petr Šneberger
projektant

: 1985 - 1989 - SPŠ stavební v Plzni
: 1989 - 1996 - ČVUT Praha - Fakulta stavební
:  v AVE od r. 1996
:  pracovní poměr ukončen v roce 2018

 

Radka Soukupová
projektantka

: 1991 -1995 - SPŠ stavební v Plzni
: 1995 - 1996 - VPÚ DECO Plzeň, a.s.
:  v AVE od r. 1996
:  pracovní poměr ukončen v roce 2018

 

Ing. arch. Eva Špelinová
architektka

: 1992 - 1996 SPŠ grafická v Praze
: 1996 - 2003 VUT FA v Brně
:  v AVE od r. 2003
:  pracovní poměr ukončen v roce 2018

  


Statutární orgány společnosti


Představenstvo :
předseda představenstva : Ing. arch. Václav Ulč
členové představenstva : Ing. Jiří Pašek, Ing. Jiří Růžička


Dozorčí rada :
předseda dozorčí rady : Ing. Jana Suplinčáková
členové dozorčí rady : Ing. Jaroslav Růžička, Ing. Jiří Nekola

 


OBORY ČINNOSTI ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

- architektonické návrhy staveb a interiérů
- projektová činnost ve výstavbě
- inženýrská činnost ve stavebnictví
- koupě zboží za účelem dalšího prodeje
- zprostředkování obchodu a služeb
- reklamní činnost
- realitní kancelář