SLOVANSKÁ RADNICE - STAVBA ROKU 1999

 

Deník Bohemia (příloha Stavíme - Bydlíme, říjen 1999)

Přehledná informace o stavebním díle

Identifikační údaje architekta a projektanta stavby

Investor stavebního díla

Rozsah přímé dodávky, rozhodující kooperanti

Informace o stavebním díle

Zdůvodnění urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebnětechnického řešení stavby

 


 

DENÍK BOHEMIA (PŘÍLOHA STAVÍME - BYDLÍME, ŘÍJEN 1999)

Soutěž Stavba roku již po sedmé doprovázela stavební veletrh For Arch. V průběhu let se proměňuje složení staveb do soutěže přihlášených i jejich rozmístění po území státu. Zatímco v prvních ročnících převažovaly budovy bank a autosalonů, v roce 1997 zaznamenala soutěž výrazný nárůst staveb výrobních, loňský ročník přinesl relativně vyrovnané typologické rozmístění, a stejně tomu bylo i letos. Podrobnosti jsme vyzvídali od architektů jedné ze Staveb roku 1999 - radnice Městského úřadu pro Plzeň-Slovany, Ing. arch. Václava Ulče a Akad. arch. Václava Šmolíka z projektového ateliéru AVE architekt a.s. PLZEŇ.
Soutěž Stavba roku, doprovodná akce veletrhu For Arch, se letos konala již po sedmé. Tato "sedmička" Vám přinesla štěstí v podobě vítězství v této dnes již prestižní soutěži. Doufali jste v takový úspěch?
Věřili jsme v úspěch, jsme vytrénovaní z architektonických soutěží, kterých se v průběhu roku zúčastňujeme. Zde platí, že bez vůle, chuti po vítězství a bez pracovního nasazení ani nelze do soutěží vstupovat, natož je vyhrávat. S podobným přístupem jsme letos odevzdali hned dva návrhy českého pavilonu pro světovou výstavu EXPO 2000 v Hannoveru a oba získaly ceny.

Byli jste v době tvorby projektu nějakým způsobem limitováni?

Samozřejmě, nepohybujeme se ve vzduchoprázdnu, projektujeme a stavíme za peníze investorů. Byli jsme limitováni svým vlastním návrhem z architektonické soutěže a finančními možnostmi investora, zastoupeného Útvarem investic města Plzně. Náklady stavby byly ze strany města přísně sledovány, ale nebyli jsme nuceni šetřit za každou cenu. Díky jejich pochopení byla realizována věž i v době úsporných balíčků.
Naopak jsme nebyli limitováni technologií stavby, kterou ve výběrovém řízení vybraný dodavatel Vodní stavby, a.s., divize 01 Plzeň, dodržel a kvalitně provedl za předem stanovenou cenu.
Radnice ÚMO 2 Byla hodnocena i z hlediska zpracování interiéru, který byl označen za nápaditý. Interiér však není pouhé vybavení nábytkem, ale celkové řešení prostoru. Co bylo Vaší inspirací a co by podle Vašeho názoru měl splňovat interiér dnešní doby?
To, že porota ocenila i interiér, je důkazem toho, že vyšel náš záměr vytvořit jednoduchý, funkční, ale důstojný prostor městského úřadu. Dům skrývá v sobě určitý moment překvapení v podobě ochozové, několikapatrové, shora osvětlené haly - občan musí dovnitř, aby dům lépe poznal.
Interiér dle našeho gusta musí být funkční, jednoduchý, ale promyšlený v detailech s minimem použitých materiálů, kdy jeden luxusnější - v našem případě jurský mramor na podlaze - tzv. "utáhne" ostatní obyčejné materiály (omítku, pohledový beton) a společně zajistí kvalitu celého prostoru. Předsedkyně poroty, paní architektka Sedláková, v Hospodářských novinách napsala: "Na detailech je zřejmé, že v architektuře skutečně platí, že s nápadem lze za nemnoho peněz vykouzlit krásnou muziku." Inspirací mohou být předválečné funkcionalistické domy.
Budova slovanské radnice je poznamenána přenosem symbolů historické architektury - nepostrádá věž s hodinami.
Radnice jako symbol městské samosprávy měla historicky stabilizovanou podobu s věží a ciferníkem. My jsme tyto atributy doplnili "tepem doby" - kyvadlem, jež nám všem občanům i radním odměřuje určený čas. Jak silná byla konkurence? Do soutěže se přihlásilo 64 staveb z celé České republiky, konkurence byla tudíž veliká.

Stavby jakého typu a účelu lze do soutěže přihlásit?

Typologické rozložení staveb bylo velmi pestré - mosty, rekonstrukce parku, obnova náměstí, silniční a železniční stavby, dokonce tři divadelní budovy, nemocnice, stavby sportovní, stavby pro studenty, stavby pro bydlení, výzkumné pracoviště, také nové městské mnohoúčelové paláce, firemní klub, soudní budova, Senát ČR a mnoho dalších. Do soutěže bylo možno přihlásit jakoukoliv stavbu na území České republiky dokončenou v roce 1999.

Kdo a z jakých hledisek přihlášené projekty hodnotí?

Jak už z předcházejícího vyplývá, nehodnotí se projekty, ale realizované stavby. Nehodnotí se pouze kvalitní návrh a projekt, nehodnotí se jen kvalitní provedení stavby nebo kvalitní a úspěšný investorský čin. Oceněny jsou stavby jako celek, tedy jako kvalitní komplexně realizované stavební dílo. Na titulu Stavba roku se stejnou měrou podílí projektant, stavební firma i investor, stavba je odrazem jejich dobré či nedobré spolupráce.
Soutěž je vícekolová, z původních 64 postoupilo do druhého kola 28 staveb, nominovaných na titul bylo 16 staveb a 5 staveb titul získalo. Devítičlenná komise sestavená z představitelů vysokých škol, ministerstva průmyslu a obchodu, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, ABF, a.s., a časopisu Stavitel pod předsednictvím paní arch. Sedlákové navštívila všech 28 staveb z druhého kola a na místě se přesvědčila o jejich kvalitě či nekvalitě. Máte představu, které další budovy z našeho regionu letos usilovaly o vítězství?
Ze západočeského regionu byly přihlášeny 3 stavby, novostavba radnice ÚMO 2 měla v nominaci konkurenta v rekonstrukci karlovarského Městského divadla.

Jakou cestou se do soutěže Stavba roku dostala slovanská radnice?

Byli jsme vyzváni regionálním zástupcem Svazu podnikatelů ve stavebnictví, abychom stavbu přihlásili a tím reprezentovali plzeňské stavebnictví.

Jakou odezvu jste zaznamenali Vy osobně?

Především v řadách odborné veřejnosti stavba a ocenění vzbudily zájem. Doufáme, že širší vědomi o významu takové soutěže zvýší prestiž architektonické tvorby, postavení architekta a vůbec kvalitu stavění. Jeden starší kolega architekt přišel k nám do ateliéru s názorem, že jsme dali "Plzeňákům" krásný dárek ?.

Zdroj: Deníky Bohemia - Příloha Stavíme - Bydlíme, říjen 1999PŘEHLEDNÁ INFORMACE O STAVEBNÍM DÍLE

NÁZEV STAVBY:

SDRUŽENÝ OBJEKT RADNICE ÚMO PLZEŇ 2, MĚSTSKÉ POLICIE, EXPOZITURY KOMERČNÍ BANKY PLZEŇ - MĚSTO v Plzni na Koterovské třídě

CHARAKTER STAVBY:

Novostavba

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

Plzeň - město

INVESTOR:

Útvar investic města Plzně, Jagellonská 8

UŽIVATEL:

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany

GEN. PROJEKTANT:

AVE architekt, a.s., Částkova 53, Plzeň

AUTOŘI NÁVRHU:

Ing. arch. Václav Ulč, Akad. arch. Václav Šmolík

STAVEBNÍ ÚŘAD:

ÚMO Plzeň 2, odbor výstavby, nám. Gen. Píky 8

DODAVATEL:

VODNÍ STAVBY Praha a.s., Divize 01 Plzeň Domažlická 168, Plzeň

LHŮTA VÝSTAVBY:

15 měsíců

Zahájení stavby:

říjen 1997

Dokončení stavby:

leden 1999

CELKOVÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD:

85. 000 tis. Kč (vč. DPH)

 


 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ARCHITEKTA A PROJEKTANTA STAVBY

AUTOR STAVEBNÍHO DÍLA:

Ing. arch. Václav Ulč, Akad. arch. Václav Šmolík

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

AVE architekt a.s., Plzeň
Ing. arch. Václav Ulč, Akad. arch. Václav Šmolík,
Ing. Jiří Pašek, Ing. Petr Šaněk,
Ing. Jiří Růžička, Roman Touš

Architektonické a stavební řešení:

AVE architekt a.s., Plzeň

Venkovní úpravy, inženýring:

AVE architekt a.s., Plzeň

Statické řešení, betonové konstr.:

RAVAL PROJEKT, v.o.s. Plzeň,
Ing. Slavomír Racek

Vzduchotechnika a klimatizace:

IPC - KLIMA Plzeň,
Ing. Pavel Cejnar

Elektrické instalace:

EL PROJEKT spol. s r.o. Plzeň,
Ing. Zdeněk Číž

Zdravotní instalace:

PROST sdružení Plzeň,
Václav Přibyl

Vytápění:

PROST sdružení Plzeň,
Ing. Miroslav Charvát

Termíny zpracování projektové dokumentace :

 • Vyzvaná neanonymní urbanisticko - architektonická soutěž : únor 1996
 • Dokumentace k územnímu řízení : květen 1996
 • Projekt ke stavebnímu povolení : září 1996
 • Prováděcí (realizační) projekt : listopad 1996

 


INVESTOR STAVEBNÍHO DÍLA

MĚSTO PLZEŇ zastoupené ÚTVAREM INVESTIC MĚSTA PLZNĚ


ÚTVAR INVESTIC MĚSTA PLZNĚ, 304 04 Plzeň, Jagellonská 8
Ředitel : Ing. Ladislav Kadlec
Příprava : Jaroslav Mužák, Ylona Hamplová
Stavební dozor : Václav Krofta, Otto Hemzáček

 


ROZSAH PŘÍMÉ DODÁVKY, ROZHODUJÍCÍ KOOPERANTI

CELKOVÁ CENA DÍLA:

85.000.000,- Kč

PŘÍMÁ DODÁVKA GENERÁLNÍHO DODAVATELE:

30.000.000,- Kč

CENA SUBDODÁVEK STAVEBNÍHO DÍLA:

55.000.000,- Kč

Subdodavatelé, kooperanti :

 • Škoda Instav spol. s r.o. Plzeň - Elektroinstalace, vytápění : 14.170.000,- Kč
 • Marton spol. s r.o. Praha - Výplně otvorů, hliníkové systémy : 6.257.000,- Kč
 • Ekoklima spol. s r.o. Milevsko - VZT, klimatizace : 2.600.000,- Kč
 • NRC a.s. Expozitura Plzeň - Hydroizolace, střecha : 2.300.000,- Kč
 • TWIN spol. s r.o. Plzeň - Vnitřní dveře, kování : 2.295.000,- Kč
 • Kamenoprůmysl spol. s r.o. Plzeň - Kamenné obkl. a dlaž. : 2.200.000,- Kč
 • Zakládání staveb a.s. Praha - Pilotové zakládání stavby : 1.557.000,- Kč
 • AD tech spol s r.o. Plzeň - Věžní hodiny, kyvadlo : 1.319.000,- Kč
 • Ing. Jiří Čermák - Bezrámové prosklené vnitřní příčky : 1.149.000,- Kč

 


INFORMACE O STAVEBNÍM DÍLE

Sdružený objekt Radnice ÚMO Plzeň 2, Městské policie, expozitury Komerční banky Plzeň - město v Plzni na Koterovské třídě je vybudován jako první objekt nové etapy vybavenosti ve druhém plzeňském obvodu, která bude realizována v následujících několika letech.

Sdružený objekt obsahuje v převážné míře městský úřad Slovanského obvodu, dále pobočku Komerční banky, služebnu Městské policie a podzemní parkoviště pro návštěvníky a klienty objektu.

Obvodní úřad zaujímá celá dvě nejvyšší podlaží, o druhé nadzemní podlaží se dělí s Komerční bankou a v přízemí ještě s Městskou policií. Ve dvou podzemních podlažích jsou umístěny parkovací stání pro osobní automobily a technické centrum budovy napojené na inženýrské sítě.

Provozovatelem Sdruženého objektu Radnice ÚMO Plzeň 2, Městské policie, expozitury Komerční banky Plzeň - město v Plzni na Koterovské třídě je Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, Komerční banka a.s., pobočka Plzeň - město a Městská policie.

Stavba je realizována na pozemcích p.č. 2688/32, 2688/47, 2688/48, 2688/75, 5370/4, 3138/1 k.ú. Plzeň mezi Koterovskou třídou a budovami SPŠ dopravní a SPŠ elektrotechnické, tyto pozemky jsou vesměs v majetku města Plzně

Urbanistické řešení

Zadaná lokalita pro výstavbu radnice na Slovanech splnila nároky administrativního centra městské čtvrti. Uplatňují se dálkové pohledy v téměř rohové orientaci solitéru. Objekt se nalézá v přirozeném moderním centru blízko kruhového objezdu na "nároží" jednoho paprsku větvících se silnic. Měřítko stavby je úměrné okolí i významu objektu. Architektura je jasná, logická, elegantní. Umístění nárožní věže je smysluplné, plně odůvodněné sémantikou. Jasně a zřetelně vypovídá o charakteru stavby, ojedinělým architektonickým prvkem - věží - upozorňuje na stavbu výjimečného významu.

Parter okolí stavby je inovován. Lineární grafika pěších tras se vlní v táhlých obloucích, zdvojená přímka k internátům je doplněna stromořadím v ose. Před hlavním vstupem vzniká fórum - pravidelné dlážděné prostranství s fontánou a lavičkami ve stínu stříhaných javorů a lip. Pravidelný rastr dlažby z betonových kostek opakuje pravidelnost rastru neofunkcionalistického objektu. Ten je narušen oblouky lemující těleso budoucí fontány. Kontrast k přísné geometrii tvoří desing fontány ve vlnkách půdorysných i pohledových, vodního "splavu" a hřbetu, z něhož tryskají časově řízené pramínky. Fontána není součástí stavby, je však dokumentována jako vhodné budoucí doplnění předradničního prostoru.

Architektonické řešení

Jako základní princip architektonického výrazu byl zvolen soulad s okolní zástavbou vyjadřující se hranolovitými hmotami socialistické výstavby. Odkaz na demokracii první republiky nám asociuje úspěšný předválečný funkcionalismus. Lze uchopit tuto nosnou myšlenku, neboť funkcionalismus prožívá v dnešní době nový rozmach. Dává nám prožitek racionální, střídmé krásy, jasného řádu. Jednotlivé výrazové prvky horizontálního hranolu - bílý rastr omítky v elegantním kontrastu s kovově modrou barvou rámů a skla jsou doplněny vertikálním hranolem věže. V modulaci stěn jsou použity dva principy tvorby okenních otvorů. Ve stěně jsou okna "zamáčknuta", čímž podporují plastičnost rastru. Věž má naopak celý hladký povrch nečleněný plasticky. Většinou bezrámové zasklení odpovídá hladkému lesklému obkladu nároží kubusu. Ta je na vrcholu opatřena ušlechtilým hodinovým soustrojím - válcem, který je zavěšen mezi skleněnými plochami. Těleso válce je opláštěno plechem s proříznutými, v noci svítícími znaky a zároveň opatřena kyvadlem, v noci z boků nasvíceným. Ciferník hranatý má opačnou koncepci čtverce v pohledu s mírně reflexními skly v děleném rastru nosné konstrukce.

Dřík horní části věže je ocelový, kapotáž je vytvořena ocelovými rošty ve svislé a vodorovné pozici. Zejména ležaté, plechy - žaluzie vytvářejí zajímavé efekty rozličné podle vzdálenosti pozorovatele. Z dáli od kruhového objezdu se uplatňuje více průhlednost a zejména pohyb hodinového kyvadla. Při strmém pohledu vzhůru se naopak projevují optická hříčky vrstevných lamel. Tato výtvarná kreace je v jinak strohé fasádě vyvažována prvky užitnými - vnějšími žaluziemi na osluněných stranách. Oba veřejné vchody do radnice i do banky jsou vmáčknuty do podloubí na hlavních nárožích. Zadní fasáda je více rozvlněná s adhezí společenského sálu ke krajinářsky dotvořenému parku. Rovněž celý parter a nejbližší okolí objektu je řešeno např. v rastru dlažby, vycházejícího z traktování pilířů, v křížení doplněno o přírodní prvek - strom.

Dispoziční řešení

Dispozice vychází z podobných principů zmíněných v předchozích kapitolách.

Zavedením několikapatrové komunikační haly byl vytvořen svobodný demokratický prostor, kde se setkává zastupitel a občan. Zároveň vzniká jednoduchá orientačně přehledná prostora usnadňující setkání občan kontra úřad (úředník).

Pro usnadnění dobré vnitroodborové komunikace (setkání úředník kontra úředník) je vytvořena i možnost pohybu mimo veřejné prostory (viz propojení kanceláří).

Snaha po úsporné dispozici vedla i k umístění velkého zasedacího sálu do přízemí, čímž jsou ušetřeny komunikační cesty (výtahy) a je dán lepší předpoklad bezkolizního komerčního využití sálu.

Konstrukční řešení

Konstrukčně je objekt koncipován jako ŽB monolitický skelet o rozponu 7,20 x 6,60 (7,20) m umožňující dostatečnou variabilitu dispozice, optimální velikost kanceláře a parkovacího stání. S ohledem na složité geologické poměry (bývalý pískový lom s mocnostmi navážek až 11 m) a na statický systém stavby je objekt založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách opřených do skalního podloží. Toto se nachází v hloubce cca 14 m pod původním terénem. Obvodové i vnitřní stěny obou suterénů jsou na pilotách kloubově uloženy, vodorovná síla je zachycena vyztuženým podkladním betonem, který byl proto proveden před zasypáním podzemních stěn. Pro sloupy, které jsou do pilotových základů vetknuty, byla v horním líci piloty zabetonována kotevní ocelová deska pro přivaření výztuže sloupu a zároveň pro natavení izolace proti průchodu vlhkosti a radonu.

Objekt je navržen bez dilatace, stropní desky (tl. 220 mm) jsou podporovány průvlaky. Orientace a výšková poloha průvlaků je přizpůsobena architektonickým nárokům, výška průvlaků pak respektuje požadavky na konstrukční výšky a na průchod instalací v prostoru mezi podhledy a spodní hranou konstrukce. Vnitřní podpěrné sloupy mají průřez daný požadavky na interiér a to jak čtvercový tak kruhový.

Vodorovnou tuhost objektu zajišťují obvodové stěny se sloupy obdélníkového průřezu a železobetonová štítová stěna u únikového schodiště na jižní straně. Pro vyztužování shluků výztuže v křížení sloupu s průvlaky byly vypracovány podrobné detaily neboť tolerance v poloze výztužných vložek zde jsou jen několikamilimetrové. Podobně bylo řešeno také napojování kruhových a čtvercových sloupů.

Výše popsaná ŽB konstrukce takových to modulů nemá svoji štíhlostí v Plzni obdobu.

Parapety jsou vyzděny z lehkých pórobetonových tvárnic, v místě ztužení objektu jsou železobetonové. V posledním podlaží jsou obvodové stěny tvořeny prosklenými stěnami, střešní konstrukce je v těchto místech nesena ocelovými sloupky. Stavba je předpokládána jako ryze racionální investice bez zbytečných stavebních kreací a luxusních materiálů. Střecha je provedena jako plochá, jednoplášťová.

 


ZDŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉHO, ARCHITEKTONICKÉHO, VÝTVARNÉHO A STAVEBNĚTECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY

Zde je možno ocitovat hodnocení ze zápisu vyhodnocení urbanisticko - architektonické soutěže:

Střízlivost konstrukce, jednoduchost a čistota architektury, nejvíce připomíná radnici, nenásilně zapadá do stávajícího prostředí, nejmenší obestavěný prostor a z toho vyplývající nejnižší cena za realizaci, provozně nejúspornější dispozice, výrazné rozlišení jednotlivých provozů.

Výše uvedené skutečnosti (technické i architektonické) ovlivňují i ekonomické vyhodnocení stavby. Při dosažení vysokého standartu a funkčnosti budovy byl dosažen tento ekonomický ukazatel:

4.400,- Kč / m3 obestavěného prostoru (cena vč. venkovních úprav, přípojek energií, orientačního systému, vestavěných velkokapacitních skříní, vybavení archivu apod.)