Ing. arch. Václav Ulč

předseda představenstva, ředitel firmy, architekt

 

: 1976 - 1980 - SPŠ stavební v Plzni
: 1981 - 1986 - ČVUT Praha - Fakulta architektury
: 1987 - 1991 - Stavoprojekt Plzeň
:  v AVE od r. 1991